Welkom op de beeldbank van de Stichting Oud Sassenheim. De beeldbank is op dit moment verdeeld in de albums: Algemeen, Ansichten, Beeldbepalende Panden, Gemeentelijke Monumenten, Groepen, Klassenfoto's, Rijksmonumenten, Sassenheim heden en Sassenheims Biografisch Woordenboek (SBW). Deze mappen kunnen afzonderlijk worden ingezien door op het te kiezen album te klikken. De foto’s kunnen worden bekeken door ze één voor één te bekijken of gebruik te maken van de “search” (zoek) mogelijkheid. Dit kan per map of door de gehele beeldbank te doorzoeken.

De gehele beeldbank bestaat momenteel uit meer dan 10.000 foto's.

Alle foto’s zijn voorzien van een uniek referentienummer. Veel plezier!

Wij hebben ons best gedaan om rechthebbenden met betrekking tot het gebruikte (foto)materiaal te achterhalen. Iedere rechthebbende die meent dat hier materiaal zonder zijn/haar voorafgaande toestemming is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden 
(mail naar : secretaris@stichtingoudsassenheim.nl).

Powered by SmugMug Owner Log In